De Innovation Games

Lean Agile Games voor klant inzichten

Serious games zijn gereedschappen die groepen mensen in staat stellen om samen tot creatieve en gedragen oplossingen van problemen te komen. Serious games gebruiken de grote voordelen van games zoals betrokkenheid, plezier en collaboratieve creativiteit om snel en effectief antwoord te vinden op een bedrijfsprobleem [Gamestorming]. Innovation Games® zijn serious games die speciaal ontwikkeld zijn om inzichten te krijgen in de wensen en drijfveren van klanten. De games betrekken klanten in een gestructureerd overleg met elkaar en met jou. Het gebruik van Innovation Games® geeft een beter begrip van de vaak onbewuste behoeftes van klanten, waardoor je

Overzicht Innovation Games overzicht

Overzicht Innovation Games® voor klant inzicht. bron: Innovation Games® for Customer Understanding.

oplossingen kunt bedenken die innovatief zijn. De innovation games zijn uitstekend geschikt om kwalitatief markt onderzoek mee te doen. Je verkrijgt inzicht in klant behoeften, requirements, hoe jouw product gebruikt wordt en wat toekomst wensen van klanten zijn. Voor Agile ontwikkeling kun je Innovation Games® specifiek gebruiken om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Wat is het meest waardevolle om aan te werken? Uit welke functionaliteit het minimale levensvatbare product bestaat Welke nieuwe functionaliteit is onderscheidend en innovatief Welke verbeteringen in je product hebben de grootste impact? Wat zijn de echte behoeften van je klanten?