Agile Games voor het hele Innovatie proces

Geef uw concurrenten het nakijken!

Een Game betekent in Silicon Valley iets anders dan een spelletje. In innovatieve omgevingen waar Design Thinking, Lean Start-Up en Running LEAN dagelijkse praktijk is, gebruiken ze  Gamen als inspirerende werkvorm die de creativiteit en effectiviteit maximaliseert. Lean-Agile samenwerken noemen ze dat. Scrum teams zijn er dol op.

Business Innovatie en Sociale Innovatie

Met Gamestorming, Agile Games en InnovationGames® kunt u beter en sneller het gehele innovatieproces doorlopen. Zoals kwalitatief onderzoek om de echte drijfveren van klanten te ontdekken, creatief divergeren en concepten ontwikkelen op basis van design thinking, aannames sneller en beter valideren, realistisch convergeren en de time-to-market in de kortst mogelijke tijd realiseren. Kortom, u komt hierdoor sneller tot betere innovaties. High-Value, Low-Risk….

De juiste innovatie ontwikkelen

Agile teams willen -iteratie na iteratie- betrouwbare kwaliteit kunnen opleveren. Naast hoe ze het ontwikkelen, ligt de grootste uitdaging tegenwoordig bij het bepalen van wat er gemaakt moet worden. Er is steeds minder tijd om te bepalen wat het meest waardevol is en om te valideren of het juiste gemaakt is. Het validatieprobleem is niet nieuw, het is er altijd al geweest. Het verschil is dat het probleem in deze tijd van snelle verandering steeds nadrukkelijker naar boven komt.

De dagen dat marketeers en innovators de tijd hadden om markten uitgebreid te analyseren en grootse plannen te bedenken zijn voorbij. De aannames dat klantgedrag goed te voorspellen is, dat het risico verlaagd kan worden door extensieve analyse of dat innovators de wijsheid in huis hebben om zelf te bedenken wat klanten willen, zijn fundamenteel onjuist. Het werken met deze uitgangspunten levert langlopende, zeer risicovolle en kostbare trajecten op met een grote kans op falen.

Om risico te vermijden is het juist noodzakelijk om de nadruk te leggen op validatie van ideeën en aannames. De tijd die nodig is om van innovatieve assumpties tot echte klantvalidatie te komen moet drastisch worden ingekort. Het is nodig om van een innovatie cyclus van maanden of jaren terug te gaan naar cycli van weken.

Scrum flow in the innovation cycle
Figuur 1: Scrum flow in the innovation cycle

Dat is makkelijk gezegd, maar wat zijn de mogelijkheden om de innovatiecyclus te verkorten? Hoe kunnen we onze aannames sneller valideren?

Innovatie en validatie gaan hand in hand

In Agile ontwikkeling zijn we gewend om elke iteratie een werkende functionaliteit op te leveren. Frequent een werkend product opleveren motiveert mensen en maakt duidelijk aan belanghebbenden wat de echte voortgang is. Werken naar deadlines in de zeer nabije toekomst levert ook nog eens een hogere productiviteit op. Een andere reden om iteratief te werken is om aannames te valideren door het klanten echt te laten ervaren. Validatie aan het einde van een iteratie is uitstekend als je stap voor stap naar een einddoel werkt. De weg naar het einddoel ontstaat tijdens de rit en door de validatiecyclus ga je nooit te lang in de verkeerde richting. Voorwaarde voor succes is dat het einddoel wel duidelijk moet zijn. De visie en key features van de innovatie moeten scherp zijn voor alle betrokkenen. Validatie brengt je dus een heel eind, maar waarmee ga je klanten het meest bekoren en de concurrentie voor zijn? Hiervoor moet je innovatief zijn.

Innovatie

Innovatie betekent dat je nieuwe mogelijkheden ontdekt voor bestaande oplossingen die nieuwe of onuitgesproken klantwensen vervullen. Innovatie was bijvoorbeeld het introduceren van een touchscreen en bijbehorende grafische interface voor de iPhone. Zowel een touchscreen als het type grafische interface bestond al. Voor innovatie is het essentieel dat je begrijpt wat de drijfveren van jouw klanten zijn, met welke problemen ze te maken hebben en hoe hun dagelijkse leven eruit ziet. De echte drijfveren en beweegredenen van mensen worden bepaald in het onbewuste gedeelte van de hersenen waar emotie, herinneringen, indrukken en voorkeuren de dienst uitmaken. Het laten zien of laten ervaren van functionaliteit aan het einde van een iteratie brengt deze drijfveren maar moeilijk naar boven. Het is vergelijkbaar met het opzetten van een focusgroep of het afnemen van een questionnaire. Met zowel een focusgroep, een questionnaire als een validatie spreek je vooral het bewuste gedeelte van de hersenen aan, het gedeelte

Innovation GamesFiguur 2 – Serious games spreken het onbewuste aan. bron : Helen Routledge

waar de rationele beslissingen worden genomen en daar heb je niet zoveel aan als je wilt innoveren. Voor bruikbare vernieuwende inzichten is het dus zaak om het onbewuste van je klanten te ontdekken en klant empathie te ontwikkelen. We hebben een aanpak nodig waarin we frequent kunnen bepalen wat het meest waardevolle is om aan te werken, uit welke functionaliteit het minimale levensvatbare aanbod bestaat en welke elementen onderscheidend en innovatief zijn. Een aanpak die we vaak kunnen doen en het onbewuste van klanten aanspreekt.

Wat we nodig hebben zijn …. serious games!

Agile Games voor klant inzichten

Serious games zijn gereedschappen die groepen mensen in staat stellen om samen tot creatieve en gedragen oplossingen van problemen te komen. Serious games gebruiken de grote voordelen van games zoals betrokkenheid, plezier en collaboratieve creativiteit om snel en effectief antwoorden te vinden op een bedrijfsprobleem. Innovation Games® zijn serious games die speciaal ontwikkeld zijn om inzichten te krijgen in de wensen en drijfveren van klanten en medewerkers (de ‘interne klant’). De games betrekken klanten in een gestructureerd overleg met elkaar en betrokken medewerkers van de organisatie. Het gebruik van Innovation Games® geeft een beter begrip van de vaak onbewuste behoeftes, waardoor je oplossingen kunt bedenken die anders niet voor de hand liggen, maar nu juist innovatief zijn. De games zijn uitstekend geschikt om kwalitatief onderzoek mee te doen. Je verkrijgt inzicht in klant behoeften, wensen en belevingen, maar bovenal wat toekomstige wensen van klanten zijn. Voor Agile ontwikkeling kun je Innovation Games® specifiek gebruiken om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Wat is het meest waardevolle om aan te werken? Uit welke functionaliteit bestaat het minimale levensvatbare aanbod? Welke nieuwe oplossing is onderscheidend en innovatief? Welke verbeteringen hebben de grootste impact? Wat zijn de echte behoeften van je klanten?

Voorbeelden van Agile Games

Om een indruk te geven van Agile Games zijn er hieronder een tweetal beschreven.

Value Proposition Box

De Value Proposition Box kun je gebruiken om het minimale levensvatbare propositie te definiëren. In deze game gaan je klanten letterlijk een waardepropositie ontwerpen die zij zouden kopen. Inclusief slogans voor de belofte die waargemaakt moet worden. Nadat ze het ontwerp klaar hebben verkopen ze waardepropositie aan de anderen door een tastbare box te presenteren. De verhalen, motivaties en discussies die ontstaan tussen de klanten en leverancier geven inzicht in welke functionaliteit klanten echt belangrijk en boeiend vinden, waardoor een helder beeld ontstaat van de ideale propositie.

De Buy a feature

De Buy a Feature game kun je gebruiken om de meest waardevolle functionaliteit te bepalen om aan te werken. Buy a Feature geeft inzicht in welke functionaliteit het belangrijkste is, welke combinaties van functionaliteit waarde toevoegen en welke functionaliteit de klanten aanzet om het product te kopen. Voor het uitvoeren van Buy a Feature is een lijst van potentiële functionaliteit nodig. Elke functionaliteit is voorzien van een prijs die je bepaalt aan de hand van ontwikkelkosten, aangenomen klantwaarde of de prijs die je reëel vraagt voor de functionaliteit als het gereed is. De klanten ontvangen elk een hoeveelheid geld om de functionaliteit te kopen. Sommige functionaliteiten kosten meer dan een enkele klant kan kopen en geen van de klanten heeft voldoende geld om alle functionaliteiten te kopen. Het resultaat is dan ook dat de klanten moeten overleggen en onderhandelen om de voor hun belangrijkste of waardevolste functionaliteit te kopen. Het zijn juist die discussies, motivaties en redenen die inzicht geven in de echte drijfveren van je klanten.

De wetenshap achter serious games

Laten we eens kijken wat serious games zo speciaal maakt om innovatieve inzichten te realiseren. Innovatie heeft creativiteit nodig omdat je voor innovatie informatie moet ontdekken wat je nog niet wist. Of sterker, informatie waarvan je het niet wist dat je het niet wist! Het is daarom noodzakelijk om nieuwe informatie te creëren door vele ideeën te genereren en vervolgens de ideeën te reduceren tot diegene die je verder brengen. We hebben dan ook een aanpak nodig waarin onverwachte en onvoorspelbare resultaten kunnen ontstaan. Een aanpak waarin creatief denken wordt gestimuleerd.

Wat is creatief denken?

Creativiteit komt vooral door een goede communicatie tussen beide delen van het brein. Creatief denken is denken met beide delen van je hersenen. Je rechter hersenhelft zorgt voor divergentie van ideeën je linker hersenhelft voor convergentie van ideeën. Het idee dat creatieve mensen vooral hun rechter hersenhelft gebruiken voor creativiteit is een fabeltje [Bryan Myths].

Gedistribueerde cognitie

Experts in cognitieve processen zoals Seymour Papert and David Kolb beschrijven beide een vergelijkbaar model voor leren, ontdekken en creatief denken. Kort samengevat leren en ontdekken mensen nieuwe informatie door intern een theorie op te bouwen en vervolgens deze theorie te valideren in de echte wereld. Zo simpel is het. Om als groep te leren en tot creatieve resultaten te komen is een vergelijkbaar proces nodig. Veel creativiteit ontstaat door interactie en samenwerking van mensen [Gerhard Fischer]. Door bijvoorbeeld andere meningen, verschillende perspectieven en verschillende achtergronden van mensen aan te horen krijg je zelf ook nieuwe ideeën. Je onderzoekt hierdoor een bredere oplossingsruimte. Om als groep tot creatieve resultaten te komen is een opzet nodig met minimale structuur en minimale beperkingen. Innovatie moet immers ontstaan! Hiernaast is het noodzakelijk om als groep te werken met externe voorwerpen zoals bijvoorbeeld post-it notes of tekeningen op een whiteboard. Deze externe voorwerpen, ook wel exernalizations genoemd, zorgen ervoor dat:
– je makkelijk van vage ideeën naar concrete representaties gaat;
– je als groep een gemeenschappelijk geheugen creëert;
– er daardoor een gemeenschappelijk begrip van de situatie ontstaat;
– en een manier hebt om als groep samen te werken om tot innovatieve resultaten te komen. [R. Keith Sawyer].

Hoe ontstaan creative resultaten?

Creative resultaten ontstaan wanneer het resultaat onvoorspelbaar is. Om creatieve resultaten te kunnen laten ontstaan is het volgende nodig [R. Keith Sawyer]. Dat we op een abstract niveau weten wat we willen bereiken maar niet weten hoe we daar moeten komen. Je weet bijvoorbeeld welk probleem je klant heeft maar niet precies hoe de oplossing voor het probleem er uit ziet. Acties van mensen afhankelijk zijn van de acties van anderen. Een persoon moet een groot aantal verschillende beslissingen kunnen nemen afhankelijk van de beslissing van anderen. Het effect van een actie kan ongedaan of aangepast worden door latere acties. Het is een collaboratief proces waarin iedereen een gelijke bijdrage levert. In de aanpak van onze ‘normale’ meetings die we gewend zijn zien we heel vaak geen innovatief resultaat. De oorzaak hiervan is dat deze meetings vaak een agenda hebben, een persoon de leiding neemt en er geen voorwerpen zijn om gezamenlijk mee te werken.

Waarom games werken voor innovatie

Agile Innovation Games voorzien in alle bovengenoemde voorwaarden voor innovatie en het ontstaan van creatieve resultaten.

Serious games creëren een omgeving voor gedistribueerde cognitie

Een serious game bestaat uit een omgeving waarin gewerkt wordt, regels voor interactie, kaders om binnen te blijven, voorwerpen om samen mee te werken en een doel om te bereiken. De regels, kaders, voorwerpen en het doel helpen mensen om tot creatieve oplossingen te komen zoals hierboven aannemelijk is gemaakt.

Serious games creëren een omgeving voor het ontstaan van creatieve resultaten

Serious games hebben een doel maar het pad naar hett doel is onbekend en moet juist ontstaan door interactie. In een serious game is iedereen gelijk en daardoor kan iedereen een gelijkwaardige bijdrage leveren aan het resultaat. Op elke actie krijg je gelijk feedback. Op elke actie kan worden gereageerd, op verder worden gebouwd of ongedaan worden gemaakt. Door zowel met visuele voorwerpen te werken als gebruik te maken van geschreven informatie en discussie spreek je meerdere gebieden aan in je hersenen. Je bent als groep en als individu bezig om ideeën te creëren en daarna ideeën te reduceren, je bent creatief aan het denken. Als extra brengen serious games mensen in een veilige omgeving. Een omgeving waarin iedereen gelijk is, mensen eerder geneigd zijn om echt te vertellen wat ze vinden, je frequent feedback ontvangt en continue voortgang ziet tot het doel. Hierdoor zijn serious games naast erg productief ook ontzettend leuk om te doen.

Agile Innovation Games in de praktijk

In het bedrijfsleven zijn Agile Innovation Games uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer grote organisaties ontdekken hoe zij met serious games enerzijds kosten besparen anderzijds de verandersnelheid vergroten.

Referenties

Auteur

Adrie Dolman

Adrie Dolman MSc is expert in Agile innovatie en marketing en heeft jarenlange ervaring in het leiden van innovatie- en marketing teams. Adrie is eigenaar van Adapt2Value en beheert twee communities op Google+: Future Marketeer en Agile Innovation Minds. Hij is gastdocent voor o.a. Emerce en Beeckestijn Business School en geeft via Speakers Academy regelmatig spreekbeurten over Agile Leadership en Agile Marketing.

Email: adrie@adapt2value.nl

Google+